Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Najnowsze aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie parczewskim

Powiększ zdjęcie

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Powiększ zdjęcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 30 maja 2019 roku w ramach kolejnego spotkania integracyjnego rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego oraz dzieci w nich umieszczonych wyjazd integracyjny do Lublina do kina CINEMA CITY Felicyty na film pt. „Aladyn”.

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2019

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że Fundacja  Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

28 maja 2019
P. Kośliński
Czytaj więcej o: Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 we wrześniu 2018 roku ogłosiło skierowany do uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „PEŁNI MOCY – PRZECIW PRZEMOCY”.

     Ideą przewodnią ogłoszonego Konkursu Teatralnego było poszerzenie wiedzy młodzieży czym jest przemoc, jakim złem może być oraz wzbudzenie empatii dla innych, uzmysłowienie młodemu pokoleniu cierpienia krzywdzonego człowieka. Wczucie się w uczucia innych. W dzisiejszym świecie, w którym tak wszystko szybko się toczy, przy tak dużym dostępie do informacji i możliwości komunikowania się nie wszyscy są w stanie zatrzymać się na chwilę refleksji. Człowiek po drodze może zagubić pewne wartości i nie zawsze ma czas zastanawiać się co czuje druga osoba, czy jest szczęśliwa czy też może cierpi. Konkurs miał za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

3 grudnia 2018
P. Łobińska
Czytaj więcej o: KONKURS TEATRALNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PT „PEŁNI MOCY PRZECIW PRZEMOCY”

Wyjazd integracyjno - studyjny do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 14 listopada 2018 roku zorganizowało wyjazd integracyjno – studyjny dla osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej oraz Spółdzielni Socjalnej w Łęcznej. Wyjazd odbył się w ramach realizacji założeń Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 – 2020 i został sfinansowany ze środków finansowych przyznanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przez Powiat Parczewski.

     W wyjeździe udział wzięło 12 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie wraz z Kierownikiem i pracownikami Warsztatu oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację wyjazdu studyjnego. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i jego działalnością statutową.

19 listopada 2018
K.Lisowska
Czytaj więcej o: Wyjazd integracyjno - studyjny do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 ogłasza konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY" dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Konkurs ma za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych ludzi na problemy własne i swoich rówieśników. Ponadto ma za zadanie przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

1 października 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

"Więcej pomocy mniej przemocy na terenie powiatu parczewskiego" - społeczna kampania informacyjna

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020 zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/222/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku realizuje zadania z obszaru: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie tj. podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie zachowań, relacji i działań, które są przejawami przemocy w rodzinie oraz procedury prawnej".

         W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że rozpoczyna kampanię społeczną pt.:

„WIĘCEJ POMOCY MNIEJ PRZEMOCY NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO"

      Ważnym źródłem i szczegółowe informacje z powyższego tematu przedstawia ulotka elektroniczna opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

          Bardzo zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowanego materiału informacyjno - edukacyjnego.

5 września 2018
A.Szczygielska
Czytaj więcej o: "Więcej pomocy mniej przemocy na terenie powiatu parczewskiego" - społeczna kampania informacyjna

RECITAL EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY PT. „DLACZEGO NIE WARTO…”

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizując założenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2020 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie na lata 2014 – 2020 zorganizowało recital o charakterze profilaktycznym dla dzieci z rodzin zastępczych i rodziców zastępczych pt. „Dlaczego nie warto” w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego.
     Spektakl odbył się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 1300.
Recital poprowadził IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY – TEATR z Krakowa w składzie Rafał Gość Zalas – utalentowany, charyzmatyczny wokalista, grający od dziewiętnastu lat na krakowskiej scenie muzycznej oraz Michał Magister Racułt – znakomity gitarzysta współpracujący z licznymi formacjami krakowskiej sceny muzycznej.

16 lipca 2018
P. Łobińska
Czytaj więcej o: RECITAL EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY PT. „DLACZEGO NIE WARTO…”

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 rok

Powiększ zdjęcie

     30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom godnego, spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to wyjątkowe święto dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci, które znalazły opiekę i miłość u Rodziców Zastępczych. To również Święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, przyjmując je do swojego domu i życia.

8 czerwca 2018
P. Łobińska
Czytaj więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 rok

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizując założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2015 – 2017 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 zorganizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży dla dwóch grup wiekowych.

4 grudnia 2017
P.Łobińska - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Czytaj więcej o: Warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku