Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 ogłasza konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY" dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Konkurs ma za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych ludzi na problemy własne i swoich rówieśników. Ponadto ma za zadanie przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

1 października 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

"Więcej pomocy mniej przemocy na terenie powiatu parczewskiego" - społeczna kampania informacyjna

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020 zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/222/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. realizuje zadania z obszaru: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie tj. podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy w zakresie zachowań, relacji i działań, które sq przejawami przemocy w rodzinie oraz procedury prawnej".
     W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że rozpoczyna kampanię społeczną pt. „WIĘCEJ POMOCY MNIEJ PRZEMOCY NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO".
     Ważnym źródłem i szczegółowe informacje z powyższego tematu przedstawia ulotka elektroniczna opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.
     Bardzo zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowanego materiału informacyjno-edukacyjnego.

5 września 2018
A.Szczygielska
Czytaj więcej o: "Więcej pomocy mniej przemocy na terenie powiatu parczewskiego" - społeczna kampania informacyjna

RECITAL EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY PT. „DLACZEGO NIE WARTO…”

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizując założenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018 – 2020 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Parczewie na lata 2014 – 2020 zorganizowało recital o charakterze profilaktycznym dla dzieci z rodzin zastępczych i rodziców zastępczych pt. „Dlaczego nie warto” w ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego.
     Spektakl odbył się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 1300.
Recital poprowadził IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY – TEATR z Krakowa w składzie Rafał Gość Zalas – utalentowany, charyzmatyczny wokalista, grający od dziewiętnastu lat na krakowskiej scenie muzycznej oraz Michał Magister Racułt – znakomity gitarzysta współpracujący z licznymi formacjami krakowskiej sceny muzycznej.

16 lipca 2018
Paulina Łobińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Czytaj więcej o: RECITAL EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNY PT. „DLACZEGO NIE WARTO…”

Wyjazd rodzin zastępczych pełen sportowych emocji

Powiększ zdjęcie

     W dniu 19 czerwca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zorganizowało dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego oraz dzieci w nich umieszczonych wyjazd integracyjny do Warszawy, na mecz piłki nożnej Polska –Senegal w Narodowej Strefie Kibica Stadionu Narodowego w Warszawie.
Z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 27 osób. Najmłodszym z uczestników wyjazdu była 8 letnia dziewczynka, która dzielnie kibicowała Polskiej drużynie. Większość rodzin zastępczych po raz pierwszy miała okazję na żywo podziwiać obiekt sportowy oraz obserwować zaciętą rywalizację obu drużyn czemu towarzyszyły niezwykłe emocje.

28 czerwca 2018
P.Łobińska
Czytaj więcej o: Wyjazd rodzin zastępczych pełen sportowych emocji

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 rok

Powiększ zdjęcie

     30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom godnego, spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to wyjątkowe święto dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci, które znalazły opiekę i miłość u Rodziców Zastępczych. To również Święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, przyjmując je do swojego domu i życia.

8 czerwca 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2018 rok

Informacja

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2018-2020 zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/222/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. realizuje zadania z obszaru: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie tj. „promowanie właściwego stylu życia mającego wpływ na poprawę funkcjonowania człowieka oraz kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny i wzmacnianie rodzinnych wartości".
     W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że z dniem 14 maja 2018 r. rozpoczyna kampanię społeczną pt. „WPŁYW PICIA ALKOHOLU I ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW NA ŻYCIE MOJE I MOJEJ RODZINY - NIE PIJĘ, NIE BIORĘ WIĘC ŻYJĘ!!!"

14 maja 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Informacja

Bal karnawałowy 2018

Powiększ zdjęcie

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 8 lutego 2018 roku zorganizowało imprezę okolicznościowo – integracyjną dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiego pn. „Bal karnawałowy”. Impreza odbyła się w Domu Weselnym „KINO” w Parczewie przy ulicy Piwonia 1. Impreza odbyła się w ramach realizacji założeń Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016 – 2020. Natomiast sfinansowana została ze środków finansowych przyznanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie  przez Powiat Parczewski.

20 lutego 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Bal karnawałowy 2018

Zaproszenie na bal karnawałowy

   W związku z organizacją imprezy okolicznościowo - integracyjnej „BAL KARNAWAŁOWY” dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się chętnych osób do udziału w w/w imprezie.
   Impreza odbędzie się dnia 8 lutego 2018 roku w godzinach od 14:30 do 18:30 w  Domu Weselnym  KINO ul. Piwonia 1, 21-200 Parczew.
   Udział w imprezie jest bezpłatny.
   W związku z powyższym osoby zainteresowane uczestnictwem w imprezie powinny wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Niniejszy formularz zainteresowani są zobowiązani do złożenia w tutejszym Centrum w terminie do dnia 31 stycznia  2018 roku.
   Liczba miejsc na uczestnictwo w imprezie jest ograniczona. Uczestnicy w/w imprezy zostaną zakwalifikowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

17 stycznia 2018
PCPR
Czytaj więcej o: Zaproszenie na bal karnawałowy

Impreza okolicznościowo-integracyjna z okazji ,,Andrzejek” zorganizowana dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu parczewskiego

Powiększ zdjęcie

 
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w dniu 23 listopada 2017 r. w ramach realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2016-2020 zorganizowało dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiego z okazji ,,ANDRZEJEK” imprezę okolicznościowo-integracyjną. Była to okazja do spotkania i społecznej integracji wszystkich osób niepełnosprawnych znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej.

6 grudnia 2017
Aneta Szczygielska
Czytaj więcej o: Impreza okolicznościowo-integracyjna z okazji ,,Andrzejek” zorganizowana dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu parczewskiego

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie realizując założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2015 – 2017 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014 – 2020 zorganizowało warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży dla dwóch grup wiekowych.

4 grudnia 2017
P.Łobińska - Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Czytaj więcej o: Warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu powiatu parczewskiego dotyczące przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku