Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje,  że w pierwszym kwartale br. przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Diamentowa 2 w Lublinie rozpocznie swoją działalność Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD.
Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD będzie świadczył pomoc bezpłatną.

 

W związku z faktem, ze FAS/FASD obejmuje swym zakresem szerokie spektrum zaburzeń u dziecka Punkcie jest potrzeba zatrudnienia zespołu specjalistów, którzy wykonają pełną diagnozę w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju. Diagnoza będzie punktem wyjścia dla terapii, która również bezpłatnie będzie świadczona w Punkcie. W Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD planujemy również prowadzenie spotkań edukacyjnych i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.
Planowane jest prowadzenia diagnoz dla ok. 30 dzieci w miesiącu oraz ok. 30 godzin terapii
tygodniowo.
Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Pełna gama skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określana jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

Szczegóły dotyczące działalności Punktu będą podane na stronie internetowej ROPS w Lublinie.  Osoby zainteresowane będą mogły
się zgłaszać zarówno w kwestiach bezpłatnej diagnozy jak i terapii.