Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - "Aktywny Samorząd 2021"

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

"Aktywny Samorząd 2021"

Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.

Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.

Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Od 2020 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością i uruchomił nabory w  SOW (System Obsługi Wsparcia) w Module I i Module II

aktywny samorządaktywny samorząd

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A  – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego

Zadanie 4 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

 

Obszar B  – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1: pomoc  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3: pomoc  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

Zadanie 4: pomoc  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej zakupionego w ramach programu sprzętu elektronicznego

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski studenci/studentki składają w miejscu zamieszkania

Przyjmowanie wniosków wg zamieszczonego harmonogramu

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a lub pod numerem telefonu: 83 355 15 80.