Ogłoszenie o konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Parczewskim na lata 2014-2020 ogłasza konkurs teatralny o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY" dla uczniów Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Konkurs ma za zadanie poprzez formę teatralną dążyć do poznawania wartości niezbędnych w kształtowaniu psychiki i charakteru młodego człowieka, ma uwrażliwić młodych ludzi na problemy własne i swoich rówieśników. Ponadto ma za zadanie przedstawić młodym ludziom sposoby radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami i sytuacjami konfliktowymi.

Głównym celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku, kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy rówieśniczej, zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów uczęszczających do Szkół Podstawowych oraz Oddziałów Gimnazjalnych na terenie Powiatu Parczewskiego.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie pisemnego zgłoszenia Karty Zgłoszenia Szkoły wg załgcznika Nr 1 Regulaminu do udziału w Konkursie teatralnym o charakterze profilaktycznym pn. „PEŁNI MOCY - PRZECIW PRZEMOCY" na adres pocztowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew (decyduje data stempla pocztowego) lub adres e-mailowy pcprparczew@wp.pl w terminie do 19 października 2018 roku. Dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz bardzo zachęca do wzięcia udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych.

Autor: PCPR