Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: Postępowania do złożenia ofert na przeprowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parcewie w związku z brakiem nadesłanych ofert, przedłuża termin składania ofert na realizację w/w Programu do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 15:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca o godz. 10:00