Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania cenowego

Dotyczy: Wykonanie usługi polegająca na realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej na lata 2024 - 2025 stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr LIV/326/2023 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Autor: Z up. Kierownika Pracownik Socjalny mgr Aneta Szczygielska