Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

O nasPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie

ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew

tel. 83 355 15 80
fax. 83 355 15 80
e-mail: pcpr@parczew.pl
www: www.pcpr.parczew.pl


EPUAP: PcprParczew/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka organizacyjno - budżetowa podporządkowana jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej - własne i z zakresu administracji rządowej, oraz przyjęte przez powiat w drodze porozumień administracyjnych.

Placówka jest kierowana przez Panią Ewę Buczek