Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Formularze do pobrania

Przyznawanie i finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych na realizację zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej


Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka


Formularz zgłoszeniowy kandydatów na rodziców zastępczych


Indywidualny Program Usamodzielnienia i wybór opiekuna

Indywidualny Program Usamodzielnienia


Opiekun procesu usamodzielnienia


Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia