Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Artykuły

 • „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

   

  LogoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłasza nabór dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Parczewskiego do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Termin naboru wniosków od     29.02.2024 r. do  08.03.2024 r.

  Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022

  CEL

  Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  ADRESACI

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
   1. o stopniu znacznym, lub
   2. znacznym sprzężonym lub
   3. o stopniu umiarkowanym, lub

   

  KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

  KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

  • osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
  • osoby będące członkami rodziny
  • opiekunowie prawni

  NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

  • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

  Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

  KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

  • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

   ASYSTENTOM OFERUJEMY:

  • wynagrodzenie
  • ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta;
  • zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu;
  • zwrot kosztów zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp.;
  • zakup środków ochrony osobistej.

   

  WAŻNE

  • w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

  SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

  • poprzez złożenie Karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie lub za pomocą tradycyjnej poczty.

  Wymagane załączniki:

  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • klauzula informacyjna dla Powiatu Parczewskiego;
  • klauzula informacyjna Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
  • w przypadku wskazania własnego asystenta: oświadczenie ze wskazaniem asystenta.

  Ważne! Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

  CZAS TRWANIA PROGRAMU

  Do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Plakat

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2022