Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Strona główna

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Artykuły

 • Informacja wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego został  zakończony.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

   

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ponownie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.           

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu całodobowego to              2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej                       w formie pobytu całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach Programu będzie mógł skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie 14-dniowego pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej.

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a,                     21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

   

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada 2022 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

  30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci, a także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to wyjątkowe święto dla dzieci, które znalazły opiekę i miłość u Rodziców Zastępczych. To również święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, przyjmując je do swojego domu i życia.

  Czytaj Więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 • Ważne: Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny Nabór wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ponownie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.           

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu całodobowego to 2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

   

  Więcej informacji: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

  Czytaj Więcej o: Ważne: Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny Nabór
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „ Wielkanocne inspiracje dzieci z rodzin zastępczych”

  Kategoria wiekowa do lat 7

  I MIEJSCE ex aequo Alicja 6 lat i Nikola 7 lat

   

  Kategoria wiekowa 8-13 lat

  I MIEJSCE Sandra lat 12

  II MIEJSCE Marcelina  lat 13

  III MIEJSCE Jakub lat 10

   

  Kategoria wiekowa 14-18 lat

  I MIEJSCE Dawid lat 16

  II MIEJSCE Kornelia lat 17

  Czytaj Więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „ Wielkanocne inspiracje dzieci z rodzin zastępczych”
 • Ważne: Nabór wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Czytaj Więcej o: Ważne: Nabór wniosków do Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022
 • KONKURS PLASTYCZNY PT: „ WIELKANOCNE INSPIRACJE  DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH” wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2023 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Parczewskiego pt. „ WIELKANOCNE INSPIRACJE DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH”.

  Głównym celem konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie rodzicielstwa zastępczego, pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci, podtrzymywanie tradycji wykonania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych, rozwijanie zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego.

  Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu Plastycznego.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w w/w konkursie plastycznym.

  Czytaj Więcej o: KONKURS PLASTYCZNY PT: „ WIELKANOCNE INSPIRACJE  DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH”
 • Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłasza nabór dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Parczewskiego do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.

  Termin naboru wniosków od 09.03.2022 r. do 15.03.2022 r.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 8 do Programu) i dostarczenie jej do PCPR w Parczewie ul. Szpitalna 2a w terminie od 09 marca do 15 marca 2022 roku w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Za datę złożenia karty zgłoszenia uważa się datę jej wpływu do PCPR w Parczewie, a w przypadku kart składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego.

  Karty zgłoszeniowe złożone po wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

  Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  Więcej informacji o Programie, w tym wzór karty zgłoszenia, znaleźć można w zakładce: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a także pod numerem tel. (83) 355-15-80 lub  723-456-496.

  Więcej informacji: Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

  Osoba do kontaktu 

  pracownik ds. osób niepełnosprawnych  Pani Katarzyna Kondraciuk

  Plakat asystent

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022