Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie - Strona główna

Informacje

Pomoc na kontynuowanie nauki

Młodzież

Szczęśliwa rodzina

Rodzina

Witamy w nowym portalu informacyjno-promocyjnym
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

Archiwum starej strony PCPR w Parczewie

http://www.archiwum.pcpr.parczew.pl

Artykuły

 • Plenerowo Integracyjne Warsztaty Lalkarskie w Makoszce

  W dniu 14 września 2022 roku w Makoszce Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Paczewie we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie, oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej, Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie zorganizowało w ramach realizacji działań Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2025  Plenerowo Integracyjne Warsztaty Lalkarskie. W plenerze udział wzięli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek”.

  Czytaj Więcej o: Plenerowo Integracyjne Warsztaty Lalkarskie w Makoszce
 • Konkurs multimedialny pt. ,,Stop Przemocy, Granica Bólu - Agresja i Przemoc Rówieśnicza w Szkole. Gdzie Szukać Pomocy?" wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2025 ogłasza konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Parczewskiego pt. ,,Stop Przemocy, Granica Bólu - Agresja i Przemoc Rówieśnicza w Szkole. Gdzie Szukać Pomocy?"

  Czytaj Więcej o: Konkurs multimedialny pt. ,,Stop Przemocy, Granica Bólu - Agresja i Przemoc Rówieśnicza w Szkole. Gdzie Szukać Pomocy?"
 • WOJEWÓDZKI DZIEŃ RODZIN

  W dniu 7 września 2022 r. miały miejsce obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, cała uroczystość odbyła się w Muzeum Wsi Lubelskiej.

  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie oraz rodziny zastępcze z powiatu Parczewskiego zostały zaproszone na obchody, w których uczestniczyli. Na tak ważnym wydarzeniu wyróżniona została rodzina zastępcza z Powiatu Parczewskiego.

  Czytaj Więcej o: WOJEWÓDZKI DZIEŃ RODZIN
 • ,,STOP PRZEMOCY, GRANICA BÓLU – AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, że w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Parczewskim na lata 2021-2025 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/130/2021 Rady Powiatu z dnia 26 marca 2021 r. prowadzi kampanię społeczną pt. ,,STOP PRZEMOCY, GRANICA BÓLU – AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?”.

  Ważnym źródłem i szczegółowe informacje z powyższego tematu przedstawia plakat i ulotki opracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

  Bardzo zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych.

  Czytaj Więcej o: ,,STOP PRZEMOCY, GRANICA BÓLU – AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W SZKOLE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?”
 • Dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – ,,Mieszkanie dla absolwenta”

  Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew, tel. 83 355 15 80

  Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

  Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie kosztów wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego beneficjenta w celu zwiększenia jego niezależności oraz ułatwienia mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego jego indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres max. 36 miesięcy oraz koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania.

  W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 %, od 13-24 miesiąca 70% a od 25-36 miesiąca 40% maksymalnej miesięcznej wysokości kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – ,,Mieszkanie dla absolwenta”
 • Dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – ,,Dostępne mieszkanie”

  W dniu 3 sierpnia 2022 roku, został uruchomiony (centralnie przez PFRON) nabór  wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ”  –  ,,Dostępne mieszkanie”

  Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2A, 21-200 Parczew te. 83 355 15 80.

  Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

  Przedmiotem dofinansowania są koszty zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, umożliwiającego samodzielne opuszczanie budynku do poziomu zero przed budynkiem.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie w Programie „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ” – ,,Dostępne mieszkanie”
 • Informacja wyróżnione

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie informuje, iż z powodu wyczerpania limitu miejsc nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego został  zakończony.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

   

  Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ponownie zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad  dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.           

  Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu całodobowego to              2 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym ze sprzężoną niepełnosprawnością.

  Cel programu

  Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej                       w formie pobytu całodobowego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

  Członek rodziny bądź opiekun w ramach Programu będzie mógł skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie 14-dniowego pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej.

  Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

  Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, ul. Szpitalna 2a,                     21-200 Parczew

  Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”,
  • kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
  • karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
  • podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

   

  Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30 listopada 2022 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ul. Szpitalna 2a, tel. 83 355 15 80 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Czytaj Więcej o: Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 - Ponowny nabór
 • Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

  30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma służyć zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci, a także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to wyjątkowe święto dla dzieci, które znalazły opiekę i miłość u Rodziców Zastępczych. To również święto tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, przyjmując je do swojego domu i życia.

  Czytaj Więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego